13/0 Round Metallic Iris Mix (100 Grams)

13/0 Round Metallic Iris Mix (100 Grams)

13/0 Round Metallic Iris Mix (100 Grams)
SKU:
130R-1620